فلنج پلی اتیلن چیست؟

فلنج پلی اتیلن چیست؟

برای برقراری ارتباط بین لوله پلی اتیلن (معمولا با قطرهای بالا) ، تغییر قطر لوله ، تغییر مسیر از فلنج پلی اتیلن استفاده میشود. تولید فلنج (Flange) طی یک پروسه تزریق و ماشین کاری قطعات انجام میگیرد. در این روش اتصال لوله پلی اتیلن به فلنج جوش داده میشود. قبل از فرآیند جوشکاری یک رینگ فلزی ما قبل فلنج پلی اتین قرار میگیرد.