فروش ویژه

نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۶

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۲ × ۶۳ میلیمتر
  مشکی
  حراج! اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۲ × ۶۳ میلیمتر ۱۳۲,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۴۰ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اتصال ماده پلی اتیلن ۳ × ۹۰ میلیمتر
  مشکی
  حراج! اتصال ماده پلی اتیلن ۳ × ۹۰ میلیمتر ۹۹,۵۰۰ تومان ۷۱,۶۴۰ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵ میلیمتر
  مشکی
  حراج! اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵ میلیمتر ۷۴,۲۰۰ تومان ۵۳,۴۲۴ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  بست ابتدایی پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر
  مشکی
  حراج! بست ابتدایی پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر ۲۳۵ تومان ۱۶۹ تومان %۲۸.۱

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تبدیل پلی اتیلن ۲۰ × ۲۵ میلیمتر
  مشکی
  حراج! تبدیل پلی اتیلن ۲۰ × ۲۵ میلیمتر ۱۰,۱۰۰ تومان ۷,۲۷۲ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  درپوش انتهایی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر
  مشکی
  حراج! درپوش انتهایی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر ۴,۴۰۰ تومان ۳,۱۶۸ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  رابط پلی اتیلن ۲۵ × ۲۵ میلیمتر
  مشکی
  حراج! رابط پلی اتیلن ۲۵ × ۲۵ میلیمتر ۱۱,۲۰۰ تومان ۸,۰۶۴ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زانو پلی اتیلن ۲۰ × ۲۰ میلیمتر
  مشکی
  حراج! زانو پلی اتیلن ۲۰ × ۲۰ میلیمتر ۸,۷۰۰ تومان ۶,۲۶۴ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زانو ماده پلی اتیلن ۱ × ۳۲ میلیمتر
  مشکی
  حراج! زانو ماده پلی اتیلن ۱ × ۳۲ میلیمتر ۱۷,۵۰۰ تومان ۱۲,۶۰۰ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سه راه پلی اتیلن ۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰ میلیمتر
  مشکی
  حراج! سه راه پلی اتیلن ۱۱۰ × ۱۱۰ × ۱۱۰ میلیمتر ۴۸۱,۵۰۰ تومان ۳۴۶,۶۸۰ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سه راه ماده پلی اتیلن ۴۰ × ۱.۴ ۱ × ۴۰ میلیمتر
  مشکی
  حراج! سه راه ماده پلی اتیلن ۴۰ × ۱.۴ ۱ × ۴۰ میلیمتر ۳۶,۲۰۰ تومان ۲۶,۰۶۴ تومان %۲۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  شیر توپی پلیمری ۳.۴ اینچ
  زردمشکی
  حراج! شیر توپی پلیمری ۳.۴ اینچ ۱۳,۷۰۰ تومان ۱۱,۶۴۵ تومان %۱۵

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )