روش های مختلف برای تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله ها در ساختمان

ایجاد شدن نشتی در لوله کشی آب ساختمان پس از مدتی باعث به وجود آمدن علائم نشتی لوله آب می‌شود.