کاربرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی

لوله پلی اتیلن کشاورزی مناسب آبرسانی به اراضی کشاورزی طراحی و تولید شدند، که بهره گیری از این لوله های پلاستیکی باعث شده که مصرف آب برای آبرسانی به این زمین ها به انقلاب عظیمی دچار شود. صرفه جویی در مصرف آب یکی از دلایل مهم استفاده از لوله پلی اتیلن در شبکه آبرسانی کشاورزی است .