اتصال ماده پلی اتیلن

رابط ماده پلی اتیلن با نام دیگر اتصال ماده از یک بدنه پلی اتیلن با مواد R60 و تحمل فشار ۱۰ اتمسفر که از سرپیچ ، اسپیلت ، بوشفیگ و اورنیگ تشکیل شده است.