مقایسه روش آبیاری سنتی و روش های مدرن آبیاری
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مقایسه روش آبیاری سنتی و روش های مدرن آبیاری

آب برای یک زندگی بسیار مهم است. تمام موجودات برای زندگی به آب احتیاج دارند. گیاهان نیز برای زندگی، رشد و تولید مثل باید آب کافی داشته باشند. هرچند میزان بارش و توزیع فصلی باران برای آبیاری و رشد گیاه اهمیت دارند ولی روش های آبیاری نیز کمکی مصنوعی به رشد محصولات زراعی است. آبیاری از زمانی که انسان ها شروع به پرورش گیاهان کرده اند، وجود داشته است. اولین اختراع بشر پس از یادگیری چگونگی رشد گیاه از دانه ها، شاید یک سطل بود!

آبیاری

آبیاری به معنای آب دادن به زمین برای آماده سازی آن برای کشاورزی است. این فرآیند به آبدهی محصولات زراعی از طریق روشهای مصنوعی برای رشد آنها اطلاق می شود. بنابراین تأمین آب مورد گیاهان در زمان مناسب و بر حسب نیاز آنها بسیار اهمیت دارد.

تأمین آب مورد نیاز گیاهان از منابع مختلف آبی تأمین می شود:

  • چاه ها
  • حوضچه ها
  • دریاچه ها
  • کانالها
  • سدها و مخازن

به طور کلی می توان روش آبیاری را به دو دسته سنتی و مدرن دسته بندی نمود:

روش سنتی

روش سنتی یک سیستم قدیمی است و در سال های اولیه مورد استفاده کشاورزان قرار می گرفت. امروزه در برخی از مزاع کوچک روستایی هنوز از این روش ها استفاده می کنند، اگر چه روش های سنتی از لحاظ اقتصادی به صرفه تر از روش های مدرن هستند ولی نارکارامدند. زیرا این روش ها به انسان ها و یا حیوان ها وابسته هستند و از لحاظ مدیریت تلفات آب که این روزها به شدت معقوله مهمی است نمی توانند عملکرد بهینه ای داشته باشند.

آبیاری سنتی به چه صورتی انجام میگیرد ؟

در سالهای قبل استفاده از روش های سنتی برای آبیاری گیاهان مرسوم بوده است.
البته امروزه نیز در باغ ها و مزرعه های روستایی از این سیستم آبیاری قدیمی استفاده می شود.
در ظاهر به نظر می‌رسد که روشهای سنتی از نظر اقتصادی هزینه کمتری داشته باشد.
اما این روش ها معایبی دارند که در این بخش به چند مورد از آنها می پردازیم.
مورد اول ناکارآمدی این روش‌ها به دلیل وابستگی این سیستم به انسان و حیوان می باشد.
همچنین عملکرد نامناسب سیستم آبیاری سنتی در مدیریت اتلاف آب نیز یکی از معایب این شیوه می باشد.
با توجه به موارد گفته شده در بخش‌های بعدی به چهار مورد از شیوه های نوین آبیاری می پردازیم.
این روش ها تا میزان زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می نمایند.
شاید در ابتدا هزینه این شیوه های مدرن زیاد به نظر برسد اما با توجه به کارایی آنها ارزش فراوانی دارند.

روش های نوین

روش های نوین از سیستم های آبیاری کارآمدتری بهره می گیرند که در دهه های اخیر طراحی شده اند. این روش ها از لحاظ اقتصادی و هدر رفت آب به کشاورزی کمک ویژه ای می کنند.

مصرف کمتر = هزینه کمتر + مسئولیت زیست محیطی

بدون شک آبیاری نوین در مقایسه با سایر آبیاری سنتی عملکردی عالی در صرفه جویی مصرف آب دارد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که سیستم های آبیاری هوشمند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند. در چنین شرایطی می‌توان اذعان داشت که آبیاری نوین علاوه بر اینکه یک راهکار هوشمندانه با کاهش هزینه‌ها محسوب می‌شود، یک رویکرد مسئولانه در برابر محیط‌ زیست است. چنین سیستمی در بخش کشاورزی که بیشترین هدر رفت آب در آن صورت می‌گیرد نه تنها لازم بلکه ضروری است.

بیشتر بخوانید !
انواع لوله پلی اتیلن آبیاری