نشست-هیئت-مدیریه-اتحادیه-لوازم-بهداشتی-ساختمان-با-هیئت-مدیریه-اتاق-اصناف-۲