ویژگی اتصلات پلی اتیلن

با توجه به این نکته که مواد پلی اتیلن دارای ضریب کشش بالا هستند . لذا در برابر فشار های ضربه ای به اندازه کافی مستحکم می باشند