باران نگار یا باران سنج ثبات
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

باران نگار یا باران سنج ثبات

دستگاهی است که میزان بارندگی را بصورت خودکار ثبت می کند. علاوه بر ثبت دائم میزان بارش و زمان شروع و پایان بارندگی و تغییرات شدید باران را نیز نسبت به زمان نشان می دهد . گراف باران نگار هر هفته عوض می شود. سه نوع باران نگار شناور، وزنی و ظرف مایل داریم . موقع نسب باران نگار باید دقت شود که ارتفاع دهانه ان از سطح زمین ۱۲۰ سانتی متر باشد اگر کمتر از این مقدار باشد ممکن است در هنگام بارندگی مقداری باران اضافی در اثر برخورد با سطح زمین به داخل دهانه آن ریخته شود. در نتیجه مقدار صحیح باران را نتوانیم بدست آوریم.دستگاهی ایت که میزان بارندگی را بصورت خودکار ثبت می کند. علاوه بر ثبت دائم میزان بارش و زمان شروع و پایان بارندگی و تغیرات شدید باران را نیز نسبت به زمان نشان می دهد .

باران سنج:

قطر دهانه باران سنج در ایران ۸ اینچ است . باران سنج تشکیل شده است از یک قیف، لوله باران سنج، خط کش مدرج داخل استوانه.
نحوه کار : در هنگام بارندگی سر آن را برداشته، آب باران برف و تگرگ در قیف ریخته می شود از طریق لوله به داخل استوانه می ریزد .داخل استوانه خط کش مدرجی است که تا هر کجا که تر شده باشد میزان بارندگی همان قدر خواهد بود. ( قطر دهانه قیف  ۱۰-۲۰ سانت متر است) .

تشتک تبخیر   E vapovation Pan :

وسیله ایست استاندارد و قرار دادی که برای اندازه گیری تبخیر آب از سطح آزاد آب در سطح آزاد به کار می رود.تبخیر در واقع جدا شدن ذرات سطحی آب وپراکنده شدن آن در فضای اطراف آب است. هر چه درجه حرارت هوا بیشتر باشد تبخیر افزایش می یابد .هر چه میزان املاح بیشتر باشد تبخیر کمتر است . آب شور نسبت به آب شیرین تبخیر کمتری دارد. هر چه سطح تبخیر شونده بیشتر باشد تبخیر بیشتر است . واحد اندازه گیری تبخیر در هواشناسی میلی متر است . که می توانیم بر حسب وزن آبی که از یک سطح تبخیر می شود بیان بکنیم.
می توان گفت هر میلیمتر تبخیر معادل معادل یک کیلوگرم آب از سطح ۱ مترمربع است. 
( سطح تبخیر شونده)*(ارتفاع آب تبخیر شده)= حجم تبخیر
اندازه گیری میزان تبخیر آب از سطوح آب ؛ خاک ؛ نباتات؛ مهم است .تبخیر آب به میزان رطوبت جو ؛ سرعت باد ؛ فشار اتمسفر؛ تشعشع خورشید وزمین و چگونگی تبخیر بستگی دارد.
تشتک تبخیر در کشور ما از نوع A امریکایی است .استوانه ای با قطر۱۲۲ سانتی متر و ارتفاع استوانه ۲۵.۵ سانتی متر است.این استوانه بر روی پایه ای چوبی به ارتفاع ۱۰ سانتی متر نسبت به سطح زمین قرار داده می شود . جنس استوانه از اهن گالوانیزه است. تمام ارتفاع استوانه را پر از آب نمب کنندو ۵-۷.۵ سانتی متر از محل ارتفاع ۲۵.۵ سانتی متری خالی

مطالب مفید دیگر :

گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها – مقاوم سازی لوله پلی اتیلن در برابر جوندگان – چه نوع آبیاری را برای زمین خود انتخاب کنیم؟ – آبیاری هوشمند، دوستدارِ منابع آب! – آبیاری قطره ای چه محاسن و معایبی دارد!

بیشتر بخوانید !
آبیاری قطره ای چه محاسن و معایبی دارد!