سازه lsf چیست؟

سازه lsf چیست؟

در راستای تسریع رشد و تعالی اقتصاد کشور و رفع معضلات روزمره زندگی هموطنان به عنوان یک وظیفه ملی؛ نگاه ویژه به بحران مسکن از مهمترین وظایف مسئولین و کارشناسان کشور است. در این مقاله به بررسی رفتار قاب های سبک فولادی (LSF) به عنوان راهبردی برای عبور از این بحران پرداخته شده است.