براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
دسته های محصولات
براساس برند
بر اساس رنگ

نمایش ۱ - ۶۰ کالا از ۱۸۰

 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن
  آچار پانچ لوله پلی اتیلن ۴۵۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵ ۲۶۲,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۲ × ۶۳
  حراج!

  %25

  اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۲ × ۶۳ ۱۴۹,۲۵۰ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۳ × ۹۰
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۳ × ۹۰ ۳۱۳,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۴ × ۱۱۰
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۴ × ۱۱۰ ۴۳۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۱ × ۳۲
  اتصال ماده پلی اتیلن ۱ × ۳۲ ۱۳,۶۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۲ × ۲۰
  اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۲ × ۲۰ ۸,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۲ ۱ × ۵۰
  اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۲ ۱ × ۵۰ ۴۰,۶۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵
  اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵ ۹۱,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۴ ۱ × ۴۰
  اتصال ماده پلی اتیلن ۱.۴ ۱ × ۴۰ ۲۷,۶۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۲ × ۶۳
  اتصال ماده پلی اتیلن ۲ × ۶۳ ۵۹,۳۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۲ × ۷۵
  اتصال ماده پلی اتیلن ۲ × ۷۵ ۹۱,۲۰۰ تومان
  -۶۸,۲۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اتصال ماده پلی اتیلن ۳ × ۹۰
  حراج!

  %25

  اتصال ماده پلی اتیلن ۳ × ۹۰ ۱۰۰,۳۵۰ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۳.۴ × ۲۵
  اتصال ماده پلی اتیلن ۳.۴ × ۲۵ ۱۰,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال ماده پلی اتیلن ۴ × ۱۱۰
  اتصال ماده پلی اتیلن ۴ × ۱۱۰ ۲۲۶,۷۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۱ × ۳۲
  اتصال نر پلی اتیلن ۱ × ۳۲ ۱۵,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ × ۲۰
  اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ × ۲۰ ۷,۷۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ ۱ × ۵۰
  اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ ۱ × ۵۰ ۴۱,۱۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵
  حراج!

  %25

  اتصال نر پلی اتیلن ۱.۲ ۲ × ۷۵ ۷۹,۱۲۵ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۱.۴ ۱ × ۴۰
  اتصال نر پلی اتیلن ۱.۴ ۱ × ۴۰ ۲۶,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۲ × ۶۳
  اتصال نر پلی اتیلن ۲ × ۶۳ ۵۸,۹۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۳ × ۹۰
  اتصال نر پلی اتیلن ۳ × ۹۰ ۱۴۸,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۳.۴ × ۲۵
  اتصال نر پلی اتیلن ۳.۴ × ۲۵ ۱۰,۰۲۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • اتصال نر پلی اتیلن ۴ × ۱۱۰
  اتصال نر پلی اتیلن ۴ × ۱۱۰ ۲۴۲,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • انشعاب ۱.۲ × ۱۶
  انشعاب ۱.۲ × ۱۶ ۷۵۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  بست ابتدایی پلی اتیلن ۱۶
  حراج!

  %25

  بست ابتدایی پلی اتیلن ۱۶ ۴۳۵ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

 • بست اتصال لوله ۱۶ پلی اتیلن
  بست اتصال لوله ۱۶ پلی اتیلن ۱,۹۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • بست انتهایی پلی اتیلن ۱۶
  بست انتهایی پلی اتیلن ۱۶ ۴۱۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  تبدیل پلی اتیلن ۲۰ × ۲۵
  حراج!

  %25

  تبدیل پلی اتیلن ۲۰ × ۲۵ ۱۰,۷۲۵ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۲۰ × ۳۲
  تبدیل پلی اتیلن ۲۰ × ۳۲ ۲۰,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۲۵ × ۳۲
  تبدیل پلی اتیلن ۲۵ × ۳۲ ۲۰,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۲۵ × ۴۰
  تبدیل پلی اتیلن ۲۵ × ۴۰ ۳۴,۴۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۳۲ × ۴۰
  تبدیل پلی اتیلن ۳۲ × ۴۰ ۳۴,۴۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۳۲ × ۵۰
  تبدیل پلی اتیلن ۳۲ × ۵۰ ۵۴,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۳۲ × ۶۳
  تبدیل پلی اتیلن ۳۲ × ۶۳ ۸۰,۹۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۴۰ × ۵۰
  تبدیل پلی اتیلن ۴۰ × ۵۰ ۵۴,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۴۰ × ۶۳
  تبدیل پلی اتیلن ۴۰ × ۶۳ ۸۰,۹۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۵۰ × ۶۳
  تبدیل پلی اتیلن ۵۰ × ۶۳ ۸۰,۹۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۵۰ × ۷۵
  تبدیل پلی اتیلن ۵۰ × ۷۵ ۱۴۱,۶۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۱۱۰
  تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۱۱۰ ۳۳۹,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۷۵
  تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۷۵ ۱۴۱,۷۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۹۰
  تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۹۰ ۲۲۷,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۷۵ × ۱۱۰
  تبدیل پلی اتیلن ۷۵ × ۱۱۰ ۳۳۹,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۷۵ × ۹۰
  تبدیل پلی اتیلن ۷۵ × ۹۰ ۲۲۷,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • تبدیل پلی اتیلن ۹۰ × ۱۱۰
  تبدیل پلی اتیلن ۹۰ × ۱۱۰ ۳۳۹,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  درپوش انتهایی پلی اتیلن ۲۰
  حراج!

  %25

  درپوش انتهایی پلی اتیلن ۲۰ ۴,۸۰۰ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن ۲۵
  درپوش انتهایی پلی اتیلن ۲۵ ۸,۶۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۱۱۰
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۱۱۰ ۲۲۲,۱۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۳۲
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۳۲ ۱۳,۷۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۴۰
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۴۰ ۲۳,۱۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۵۰
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۵۰ ۳۳,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۶۳
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۶۳ ۵۱,۱۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۷۵
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۷۵ ۹۵,۸۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • درپوش انتهایی پلی اتیلن۹۰
  درپوش انتهایی پلی اتیلن۹۰ ۱۳۱,۲۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • رابط ۱۶ × تیپ
  رابط ۱۶ × تیپ ۲,۳۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • رابط پلی اتیلن ۱۱۰ × ۱۱۰
  رابط پلی اتیلن ۱۱۰ × ۱۱۰ ۴۱۲,۵۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • رابط پلی اتیلن ۱۶
  رابط پلی اتیلن ۱۶ ۴۱۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • رابط پلی اتیلن ۱۶×۱۶
  رابط پلی اتیلن ۱۶×۱۶ ۴۸۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • رابط پلی اتیلن ۲۰ × ۲۰
  رابط پلی اتیلن ۲۰ × ۲۰ ۱۲,۳۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  رابط پلی اتیلن ۲۵ × ۲۵
  حراج!

  %25

  رابط پلی اتیلن ۲۵ × ۲۵ ۱۲,۱۵۰ تومان %۲۵

  0.0

  از 0 رای

استاندارد ملی ایران

مقایسه ( 0 مورد )