جنس

پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۴ اتمسفر
۴ اتمسفر

نوع محصول

اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای

واحد

عدد

بسته بندی

جعبه
کیسه

رنگ

مشکی
مشکی

تعداد در بسته

۱۸۰۰ عدد
۱۲۵۰

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی

سازنده

پلی ران
سایان