جنس

پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۴ اتمسفر

نوع محصول

اتصال آبیاری قطره ای

واحد

عدد

بسته بندی

جعبه

رنگ

مشکی

تعداد در بسته

۵۸۰۰ عدد

کاربرد

آبرسانی

استاندارد

استاندارد ملی ایران

تاییدیه ها

آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید

سازنده

آب لوله بسپار