پلی سولفون چیست و چه کاربردهایی دارد؟

پلی سولفون چیست و چه کاربردهایی دارد؟