انواع پلاستیک‌های رایج و مهم در دنیا کدامند؟

انواع پلاستیک‌های رایج و مهم در دنیا کدامند؟