اندازه (سایز به میلیمتر)

۱۶ میلیمتر
۱۶ میلیمتر

جنس

پلی اتیلن
پلی اتیلن

فشار قابل تحمل

۳.۲ اتمسفر
۳.۲ اتمسفر

نوع محصول

لوله آبیاری قطره ای
لوله آبیاری قطره ای

واحد

متر
متر

بسته بندی

کلاف
کلاف

طول کلاف

۴۰۰ متر
۴۰۰ متر

رنگ

مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی

استاندارد

استاندارد ملی ایران
استاندارد ملی ایران

تاییدیه ها

آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید
آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید

سازنده

توسن
توسن