جنس

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۴ اتمسفر
۴ اتمسفر
۴ اتمسفر

نوع محصول

اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای

واحد

عدد
عدد

بسته بندی

کیسه
جعبه
کیسه

تعداد در بسته

۷۲۰۰ عدد
۵۸۰۰ عدد
۱۲۵۰

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

سازنده

سایان
آب لوله بسپار
سایان