اندازه (سایز به میلیمتر)

۱۶۰ میلیمتر
۱۲۵ میلمتر
۱۶۰ میلیمتر
۱۱۰ میلیمتر

جنس

پلی اتیلن
پلی اتیلن
پلی اتیلن
پلی اتیلن

فشار قابل تحمل

۶ اتمسفر
۱۰ اتمسفر
۶ اتمسفر
۱۰ اتمسفر

نوع محصول

اتصال جوشی فشار قوی
اتصال جوشی فشار قوی
اتصال جوشی فشار قوی
اتصال جوشی فشار قوی

واحد

عدد
عدد
عدد
عدد

بسته بندی

کیسه
کیسه
کیسه
کیسه

تعداد در بسته

۱۰ عدد
۲۸ عدد
۱۵ عدد
۲۸ عدد

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

استاندارد

استاندارد ملی ایران

تاییدیه ها

آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید

سازنده

آب لوله بسپار
سایان
سایان
سایان