اندازه (سایز به میلیمتر)

۱۱۰ میلیمتر
۲۵ میلیمتر
۳۲ میلیمتر
۲۰ میلیمتر

جنس

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر

نوع محصول

اتصال پیچی فشار قوی
اتصال پیچی فشار قوی
اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای

واحد

عدد
عدد
عدد
عدد

بسته بندی

کیسه
جعبه
جعبه
جعبه

تعداد در بسته

۴ عدد
۹۰ عدد
۶۰ عدد
۱۳۰ عدد

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

استاندارد

استاندارد ملی ایران

تاییدیه ها

آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید

سازنده

آب لوله بسپار
سایان
سایان
سایان