اندازه (سایز به میلیمتر)

۱۱۰ میلیمتر
۳۲ میلیمتر
۵۰ میلیمتر

جنس

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر

نوع محصول

اتصال پیچی فشار قوی
اتصال آبیاری قطره ای
اتصال پیچی فشار قوی

واحد

عدد
عدد
عدد

بسته بندی

کیسه
جعبه
جعبه

تعداد در بسته

۴ عدد
۶۰ عدد
۲۰ عدد

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

استاندارد

استاندارد ملی ایران
استاندارد ملی ایران

تاییدیه ها

آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید
آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید

سازنده

آب لوله بسپار
سایان
آب لوله بسپار