اندازه (سایز به میلیمتر)

۵۰ میلیمتر
۱۱۰ میلیمتر
۲۰ میلیمتر
۳۲ میلیمتر

اندازه (سایز به اینچ)

۱.۲ ۱ اینچ
۴ اینچ
۱.۲ اینچ
۱ اینچ

جنس

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر
۱۰ اتمسفر

نوع محصول

اتصال پیچی فشار قوی
اتصال پیچی فشار قوی
اتصال پیچی فشار قوی
اتصال پیچی فشار قوی

واحد

عدد
عدد
عدد
عدد

بسته بندی

جعبه
کیسه
جعبه
جعبه

تعداد در بسته

۴۰ عدد
۸ عدد
۲۰۰ عدد
۹۸ عدد

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

استاندارد

استاندارد ملی ایران

تاییدیه ها

آب و خاک
آزمایشگاه آکرودیته
ایزو
جهاد کشاورزی
فود گرید

سازنده

آب لوله بسپار
سایان
سایان
سایان